De mangatwacht als toezichthouder van je besloten ruimte

Zijn er in jouw onderneming werkplekken waar je werknemers achter gesloten deuren moeten werken, maar wil je er wel voor zorgen dat zij hun werk veilig kunnen doen? Dan heb je een speciale toezichthouder nodig die hierop let. Dit is de taak van de mangatwacht, die ook wel bekend staat als buitenwacht. De mangatwacht houdt preventief toezicht en zorgt ervoor dat medewerkers in een gesloten ruimte niet aan hun lot worden overgelaten. Deze mangatwacht moet beschikken over de juiste diploma’s en ervaringen, waarom je het beste bij G4S Fire & Safety je buitenwacht kunt aanstellen. De mangatwachten bij G4S Fire & Safety zijn niet alleen professioneel gediplomeerd, maar beschikken ook over de kennis die verplicht is om de taken volledig naar behoren uit te kunnen oefenen.

In en rondom de besloten ruimte

De mangatwacht heeft als belangrijkste taak om de mensen die aan het werk zijn in een afgesloten ruimte te kunnen bijstaan in hun veiligheid. Deze wacht controleert of iedereen de verplichte protocollen naleeft en of de ruimte nog veilig genoeg is om er naar binnen te gaan. Indien dit niet het geval is, heeft de mangatwacht de autoriteit om werknemers de toegang tot de ruimte te verbieden, totdat de protocollen en veiligheid in de ruimte wel garant zijn.

In het geval van calamiteiten zorgt de mangatwacht ervoor dat iedereen zo snel en veilig mogelijk de besloten ruimte kan verlaten. Hij of zij is ook degene die hulpdiensten inschakelt als er bijvoorbeeld een brand geblust moet worden. Verder kan de mangatwacht de keuze maken om het werkproces stil te leggen, als dit ervoor zorgt dat er levensbedreigende situaties vermeden kunnen worden. De mangatwacht heeft dus veel taken en verplichtingen op meerdere niveaus, vandaar dat het belangrijk is dat degene die je hiervoor aan hebt gesteld precies weet hoe die moet handelen. Bij G4S Fire & Safety mag je jezelf niet zomaar deze titel geven, dus als je een buitenwacht nodig hebt, kies die dan hier, zodat je de juiste man of vrouw voor de functie hebt.