Technologie is op zo’n intense manier aanwezig in ons dagelijks leven dat het praktisch onmogelijk is ons een leven zonder technologie voor te stellen. Ook het beheer van de sector transport & logistiek wordt voortdurend geoptimaliseerd dankzij hulpmiddelen, toepassingen en systemen.

Modernisering van de routine is van essentieel belang voor de onderneming om te kunnen blijven voldoen aan de eisen van de nieuwe consument, die wil dat zijn verwachtingen worden overtroffen.

In die zin groeit het gebied van de informatietechnologie (IT) sterk in de sector transport & logistiek, en de gevolgen ervan doen zich gevoelen in alle fasen van het proces, van de planning tot de omgekeerde logistiek. Leer over enkele processen die door technologie mogelijk worden gemaakt en hoe zij de resultaten van transport & logistiek ten goede komen:

Hulp van software voor beheer

Documenten, spreadsheets en informatie in papieren dossiers bemoeilijken het beheer van activiteiten, vergroten de kans op mislukkingen en zijn nog steeds schadelijk voor het milieu. De beheersoftware heeft gezorgd voor wendbaarheid, doeltreffendheid en veiligheid bij de controle van betrouwbaardere en preciezere informatie, zodat deze strategisch kan worden gebruikt.

Voor het beheer van de vracht vereenvoudigt de software de berekening en helpt bij het beheer van de vervoerders. Bij het voorraadbeheer daarentegen zorgt het systeem voor de automatisering van de processen, waardoor manueel werk overbodig wordt, de kans op mislukking en herbewerking afneemt en de veiligheid en betrouwbaarheid van de informatie toch toenemen.

In het vervoer maakt de technologie het onder meer mogelijk toezicht te houden op de routines van ontvangst, opslag, verzending, afgifte van documenten, inventarisbeheer en controle van de omzet van materialen, ruil en retour.

Integratie tussen de processen

Een van de belangrijkste voordelen van de technologie is de optimalisering van de tijd die mogelijk wordt gemaakt door de integratie van de opeenvolgende systemen van de verkoopcyclus. Op die manier verloopt de communicatie vlot of zelfs in real time.

Volgen in real time

Het in real time volgen van transporten maakt het mogelijk snel beslissingen te nemen in geval van problemen, waardoor verliezen tot een minimum worden beperkt en de kans op assertieve oplossingen toeneemt. Deze gelijktijdige controle kan ook worden gebruikt om de relatie met de klanten te verbeteren, door de mogelijkheid te bieden hun lading live te volgen.

Beveiliging

De hoeveelheid strategische informatie die dagelijks door de logistieke sector van de bedrijven wordt geproduceerd, is zeer groot. Daarom is het uiterst belangrijk de integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen.

Met cloud computing-technologie wordt veel van de informatie opgeslagen in clouds en gehost in streng beveiligde datacenters. Aldus worden de risico’s van binnendringing in de systemen van de onderneming, de veroorzaakte schade, mogelijke ongevallen en uitval van apparatuur tot een minimum beperkt.