Hoe geef je vorm aan de natuur?

Meer groen terug in de stad kun je doen ontstaan met natuur vormgeven. Hier zijn mensen voor opgeleid, specialisten in het vormgeven. Met de natuur als inspiratiebron. Bij nieuwbouw wordt er een project gerealiseerd voor de huizen die er moeten komen. Maar niet alleen woningen moeten dan ontworpen worden. Het gaat in het geval van nieuwbouw om het totaalplaatje. Daarom wordt er vaak een beroep gedaan op een tuin- en landschapsontwerper. Een expert die een groene aanvulling kan geven in een aankomende wijk.

De kunde van een tuin- en landschapsontwerper

Zo’n expert is bij uitstek de juiste persoon voor het realiseren van groen in een woonwijk. Oude of nieuwe landschappen, bestaand of nog te bouwen, dat maakt niks uit. Natuur vormgeven is dat wat de nodige passie nodig heeft, om goed uit de verf te komen. Diegene zal uitstekend een goede verbindingen vinden tussen al het beton en het groen van de natuur. Het is een echte uitdaging om plannen te bedenken, te ontwerpen en uit te voeren, zodat er een gezonde, herkenbare en vooral groene leefomgeving ontstaat.

Natuur vormgeven doe je zo!

Medewerkers bij BTL zetten altijd in op duurzaamheid. Deze tuin- en landschapsontwerpers zijn allen gespecialiseerd in landschapsvisie en de ontwikkeling daarvan. De natuurontwikkeling komt pas van de grond als er een juiste balans is gevonden tussen mens en natuur. Er wordt gebruik gemaakt van datgene wat er al is. Materiaal wordt gebruikt wat een toegevoegde waarde heeft. Beplanting wordt met zorg uitgekozen, met het oog op de toekomst. Wat wil men nu, wat wil men over tien jaar? Wat is het doel en wat het resultaat?