Als fleet manager weet je als geen ander hoe belangrijk het is om de kilometers die worden gereden bij te houden. Niet alleen vanwege de verplichting van de Belastingdienst, maar ook omdat je hiermee de efficiëntie van jouw wagenpark en het rijgedrag van werknemers kunt monitoren. Een rittenregistratie kan hierbij een handig hulpmiddel zijn. In dit blog bespreken we de voordelen van rittenregistratie, zoals bij FleetGo verkrijgbaar, en waarom het voor jou als fleet manager onmisbaar is.

Rittenregistratie bespaart tijd en geld

Handmatig ritten bijhouden kan veel tijd kosten. Er moet goed worden bijgehouden wie waar naartoe rijdt, wat het doel is van de rit en wat de bestemming is. Met een rittenregistratie wordt dit bijhouden véél eenvoudiger. De registraties worden automatisch opgeslagen in een systeem en kunnen op elk moment worden geraadpleegd. Dit bespaart tijd en dus ook kosten, omdat er minder administratief werk hoeft te worden verricht.

Inzicht in het rijgedrag van werknemers

Veel bedrijven zijn dagelijks afhankelijk van het rijgedrag van hun werknemers. Door middel van rittenregistratie kan een fleet manager exact zien wie bovenmatig hard rijdt of te lang achter het stuur zit en kan hierop anticiperen. Door het inzicht in het rijgedrag van werknemers kunnen prestaties worden verbeterd en kunnen onveilige situaties worden voorkomen.

Minder kans op fouten

Handmatig bijhouden van ritten kan snel leiden tot fouten. Dit kan grote gevolgen hebben, vooral als het gaat om fiscale verantwoording. Met rittenregistratie worden alle gegevens automatisch opgeslagen, waardoor menselijke fouten praktisch onmogelijk zijn. Dit zorgt voor meer nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de gegevens.

Inzicht in brandstofverbruik

Door het rijgedrag van werknemers beter te kunnen monitoren via rittenregistratie, kan er ook beter inzicht worden verkregen in het brandstofverbruik. Zo kan er worden gecontroleerd of er onnodige kilometers worden gereden en of er een goede afstemming is tussen de hoeveelheid brandstof en de afstand die wordt gereden. Dit helpt de fleet manager besparingsmaatregelen te treffen en de efficiëntie in het brandstofbeheer te verbeteren.

Fiscaal voordeel

De Belastingdienst verplicht bedrijven om rittenregistratie bij te houden van alle zakelijke ritten. Dit is om bijtelling van de auto te voorkomen. Door een goede rittenregistratie bij te houden voldoe je aan deze verplichting en kun je daarnaast fiscaal voordeel behalen. Zo kan een fleet manager bijvoorbeeld de gemaakte kosten van zakelijke ritten afschrijven, waardoor er minder belasting hoeft te worden betaald.

In dit blog hebben we de voordelen besproken van rittenregistratie voor fleet managers. Met rittenregistratie kun je veel tijd en geld besparen, inzicht krijgen in het rijgedrag van werknemers, en de efficiëntie verbeteren. Bovendien kun je fiscaal voordeel behalen. Door het gebruik van rittenregistratie, waarbij alle gegevens automatisch worden opgeslagen, wordt de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de gegevens verhoogd en voorkom je menselijke fouten. Kortom, rittenregistratie is een onmisbaar hulpmiddel voor fleet managers om hun wagenpark efficiënt te beheren. Op zoek naar concrete informatie? Klik hier.