De eenvoudigste manier om een eenmanszaak om te zetten naar een B.V.

Het overstappen van een eenmanszaak naar een B.V. behoort tot de mogelijkheden maar er moeten hiervoor wel een aantal (vaak onbekende) stappen doorlopen worden. De eenvoudigste manier om een eenmanszaak om te zetten naar een B.V. is dan ook door dit helemaal uit handen te geven aan een gespecialiseerd bedrijf. Ondernemers kunnen zich dan volledig blijven richten op het runnen van hun bedrijf terwijl de organisatie een nieuwe ondernemingsvorm aangemeten krijgt. 

Wanneer kiezen voor een eenmanszaak en wanneer is een B.V. een betere keuze?

Veel ondernemers vragen zich af wanneer ze moeten kiezen voor een eenmanszaak en wanneer een B.V. een betere keuze is. De fiscale voordelen en de verwachte omzet vormen een belangrijke basis bij het maken van deze keuze. Een eenmanszaak kan immers in tegenstelling tot een B.V. gebruik maken van fiscale voordelen zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek en MKB Winstvrijstelling. Daarnaast is de keuze voor een eenmanszaak interessant als het bedrijf een relatief lage winst of een relatief stabiele omzet heeft. Als de winst van een onderneming omhoog gaat en als er sprake is van stabiele omzetcijfers, dan wegen de voordelen van de aftrekposten niet langer op tegen het nadeel van de hogere winstbelasting. In dat geval is een B.V. een betere keuze.

Belangrijkste verschillen tussen een B.V. en een eenmanszaak

De aansprakelijkheid vormt een van de belangrijkste verschillen tussen een B.V. en een eenmanszaak. Een besloten vennootschap is immers een rechtspersoon. Dit betekent in de praktijk dat het bedrijf de schulden zal dragen en niet een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van de B.V. Dit is bij een eenmanszaak wel het geval. Een ander verschil tussen een B.V. en een eenmanszaak is dat een directeur-grootaandeelhouder (DGA) en vast salaris ontvangt. Een eigenaar van een eenmanszaak heeft géén vastgesteld salaris. Tot slot is er een duidelijk verschil in de oprichting van de verschillende ondernemingsvormen. Voor het oprichten van een B.V. moet een notariële akte worden opgesteld terwijl “slechts” een inschrijving in de registers van de Kamer van Koophandel volstaat om een eenmanszaak op te richten. 

Eenmanszaak omzetten naar een B.V.

Voor het oprichten van een B.V. moet zoals aangegeven een notariële akte worden opgesteld waarin de statuten worden opgenomen. Daarna zal de B.V. worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Daarnaast moeten een aantal financiële- en fiscale handelingen verricht worden. Een eenmanszaak omzetten naar een B.V. kun je op de eenvoudigste manier doen door dit over te laten aan financiële specialisten. Zij kunnen ondernemers volledig hierin ontzorgen. Op deze manier ben je verzekerd dat je de (stappen in het proces op de juiste manier doorlopen worden en er een soepele overgang plaats zal vinden naar een nieuwe ondernemingsvorm.